تبلیغات
با هم بیاندیشیم : یادداشت های یک پزشک - نگاهی به تاریخ صد سال گذشته ایران (1)
 
با هم بیاندیشیم : یادداشت های یک پزشک
بسمه تعالی
نگاهی به تاریخ صد سال گذشته ایران(1)
و اینک بعد از سلسله مقالات قبلی در باب آسیب های فرهنگی و اجتماعی که البته بحث های فوق ادامه خواهد یافت ، مروری نمایم بر تاریخ گذشته کشورمان ایران که البته در ارتباط نزدیک با آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی است .این موضوع بسیار گسترده است و نوشتن درباره آن چندین جلد کتاب می طلبد و در یک یا چند مقاله مشکل بتوان همه مطالب را گفت . تاریخ صد سال و دویست سال اخیر ما تاریخی غم انگیز و انباشته از دخالت ها و تهاجم بیگانگان به تمام شئون اجتماعی و مردمی ما بوده و در این میانه تاریخی ، انقلاب شکوهمند اسلامی خاطره ای خوش و مبارک بوده که برای حفظ آن تلاش فروان شده و رنج ها ی زیاد برده شده است . تاریخ گذشته ما از دوران سلسله پادشاهان قاجار انباشته از دخالت ها و مزاحمت ها و حمله های نظامی دولت های قدرتمند آن زمان که انگلیس و روسیه تزاری بوده اند ، می باشد. از دو دوره جنگ های ایران و روس در زمان فتحعلی شاه قاجار که با وجود ایستادگی مردم و سربازان کشور ، در نهایت به شکست ایران و واگذاری بخشهایی از خاک کشورمان به روسیه تزاری شد. در آن زمان جمهوری آذربایجان فعلی ، گرجستان و ارمنستان از خاک ایران جدا شد و به روسیه پیوست . بعدها در زمان ناصرالدین شاه قاجار همین مصیبت برای افغانستان پیش آمد و این بخش دیگر از خاک کشورمان را هم انگلیسی های متجاوز جدا کردند (که هرچه لعنت خدا هست بر انگلیسی ها باد).در همان دوران دخالت های انگلیسی ها و روسی ها در امور کشورمان همواره ادامه داشت و شاهان بی لیاقت و خوشگذران و راحت طلب قاجار که همه فکرشان قدرت و ثروت و شکم و زنان حرمسرا بود ، قادر نبودند در برابرتهاجمات بیگانگان  مقاومتی از خود نشان دهند و هر چند یک بار عوامل مهاجم انگلیس برای برداشتن غنیمتی و ثروتی از خاک کشورمان می آمدند و از همه مهمتر سراغ منابع نفت ایران آمدند و آن را متعلق به خود دانسته و استخراج کردند و بردند . اصطلاح عجیب و غیر عقلانی است که برخی از مدافعان خارجیان می گویند که مثلاً ملت های مختلف جهان (از جمله ایران) ثروت داشتند و بلد نبودند و لیاقت استفاده از آن را نداشتند و دیگرانی که با لیاقت بودند آمدند ، تلاش کردند و ثروت ها را پیدا کردند و حقشان بود که برای خود ببرند !! اگر چنین استدلال احمقانه ای درست باشد پس هر شخصی که خود را تلاشگر و با لیاقت می داند ، می تواند به خود حق دهد که وارد حریم خانه و زندگی مردم شود و آنچه که آنها نتوانستند پیدا کنند و انجام دهند او پیدا کند و انجام دهد و برای خود ببرد !! آیا چنین استدلالی درست است؟ در قرآن کریم بارها در سوره های مختلف آمده است : و لله ملک السماوات و الارض : آنچه در آسمانها و زمین است ملک خداوند است ، یعنی متعلق به خداوند است. اگر انسانها چنین باوری به توحید و یکتاپرستی داشته باشند ، چطور می توانند هرچه در زمین است متعلق به خود و حق خود بدانند و برای خود اجازه هرگونه تصرفی را بدهند ؛ تا جایی که این دخالت و تصرف به تجاوز به حریم انسانهای دیگر هم کشیده شود؟
خارجیان که عمدتاً انگلیسی ها و فرانسویان و قدرتمندان چند کشور دیگر بودند با همین توجیه و استدلال که خود را بالیاقت و توانا می دانستند و ملت های دیگر را وحشی و عقب مانده و بی لیاقت !! ، به هر کشوری که خواستند حمله کردند و یا آنجا را تصرف کردند یا به نحوی منابع آنجا را برای خود غارت کردند و بردند و آنگاه برخی بی خبران و بی بصیرتان نادان و کم اطلاع ، این کشورهای صاحب قدرت و ثروت را تحسین می کنند و آنها را پیشرفته و مترقی می دانند و خود را عقب مانده و بزرگترین آرزویشان این است که مثل آنها شوند !! 
متجاوزان انگلیسی در کشورمان آزارها و اذیت ها و فجایع زیادی ببار آوردند که یکی از آنها قحطی مصنوعی سالهای 1917 و 1918 (مطابق با 1296 و 1297 شمسی) بوده و باعث بیماری و مرگ جمعیت کثیری از مردم در آن زمان شد که گفته می شود میلیونها نفر بوده است ؛ همینطور حمله و تجاوز به خاک ایران از سمت بوشهر و فارس در همان سالهای جنگ جهانی اول که رشادتها و مقاومت های مردم تنگستان و دشتستان و فارس مربوط به آن سالها است و دست کمی از حمله و تجاوز به خاک کشورمان از سوی ارتش صدام در سال 1359 نداشت . بعد هم که توطئه و دخالت پشت سر هم و افسوس که دولتمردان لایق و توانا و با بصیرتی نداشتیم که بتوانند مقابله کنند و نگذارند کشور و ملت به دام هرج و مرج و بلاهای مختلف دچار شود . وقتی تاریخ را مطالعه می کردم خواندم که در آن زمان (اوایل قرن بیستم میلادی و سالهای قبل از 1300 شمسی و بعد از آن) و زمان های بعد گاهی هر یک سال یا حتی کمتر از یک سال صدراعظم (نخست وزیر) عوض می شد و سفیر وقت انگلیس بی وقفه برای حفظ موقعیت و تسلط بر ایران دستور پشت دستور صادر می کرد و اینها در کتابهای متعدد تاریخی نوشته شده است.در آن سالها نهضت مشروطیت هم شکل گرفت و مردم آن زمان خواهان جلوگیری از استبداد شاهان و مشارکت در اداره امور سیاسی و اجتماعی خود شدند که به تشکیل مجلس شورای ملی انجامید ، اما با توطئه انگلیسی ها و نفوذ روشنفکران شیفته اروپا و انگلیس این نهضت هم به جایی نرسید و به جای مبارزه با استبداد و مشارکت مردم در اداره کشور به استبدادی دیگر ختم شد . انگلیسی ها با سالها برنامه ریزی سرانجام رضا خان پهلوی را وادار کردند تا با انجام کودتایی بتدریج امور کشور را در دست خود گیرد و خود را به پادشاهی برساند . آنگاه که این اتفاق شوم افتاد دیگر از مشارکت مردم در اداره کشور هیچ خبری نبود و همه کارها با زور و با دستورات انگلیسی ها از طریق رضا خان پهلوی که رضا شاه شده بود انجام می شد ؛ در آن زمان مردم ناگهان مواجه شدند با اینکه باید به زور متجدد و امروزی شوند ، لباسهای سنتی ممنوع شد و لباس های رایج در اروپا شامل کت و شلوار و کراوات و کلاه شاپو برای مردان اجباری شد و چادر و حجاب هم برای زنان ممنوع شد و چه جنایتهایی که در قضیه کشف حجاب پیش آمد و چادر را به زور از سر زنان جامعه کشیدند و آنان را کتک زدند ، مدارس دینی تعطیل و مجالس دینی و عزاداری محرم و غیره ممنوع شد ، لباس روحانیت ممنوع شد ، مدارس قدیم تعطیل و مدارس جدید جایگزین شد ، محاکم رسیدگی به شکایات و اختلافات به شیوه سنتی تعطیل شده و بجای آن دادگستری به شیوه اروپا تأسیس شد و برنامه های نوسازی کشور انجام شد که اکنون هم در برخی محافل هنوز از رضا شاه به عنوان یک خدمتگزار به کشور اسم می برند که مثلاً کشور را از عقب ماندگی به در آورد و به دنیای مدرن رساند و .... این نوع قضاوت و نگرش یا از ساده اندیشی و تأثیر پذیری تبلیغات خارجی است یا از روی عمد و مغرضانه. مشابه همین اقدامات را مصطفی کمال پاشا در ترکیه انجام داده بود ( معروف به کمال آتا ترک) و او حتی خط و زبان رسمی ترکیه را هم به انگلیسی تغییر داده بود (که رضا شاه این یکی را هم می خواست انجام دهد و خوشبختانه نتوانست)، در حالی که قبل از تغییرات سیاسی در ترکیه امپراطوری عثمانی هم اقدامات گسترده ای در جهت نوسازی کشور انجام داده بود و شهرهای ترکیه در آن زمان از شهرهای ما آبادتر بودند . هدف انگلیسی ها و دیگر خارجیان آن زمان نوسازی ترکیه نبود ، بلکه سرنگونی امپراطوری عثمانی و از بین رفتن قدرت آن به عنوان حکومتی مبتنی بر خلافت اسلامی بود و بعد از آن نظام سیاسی ترکیه را به نظامی بی دین و لائیک و پیرو محض دستورات نظام سلطه گر بین المللی تبدیل کردند . همین هدف با حکومت پهلوی در ایران دنبال شد و رضا شاه و محمد رضا شاه در طول 53 سال سلطنت خود روندی فعال در جهت مدرن کردن و غربی کردن جامعه ایرانی و وابسته کردن شئون زندگی فردی واجتماعی به خارجیان (انگلیس و آمریکا) در پیش گرفتند  و نقش اعتقادات و ارزشهای دینی و عزت ملی را هرچه کمتر و بی اثرتر نمودند . در طول دوران سلطنت پهلوی که در واقع از سال 1300 حساب می شود (57 سال) وقایع و اتفاقات زیادی در کشور ما پیش آمد که یکی از آنها نهضت ملی شدن صنعت نفت در زمان دولت دکتر مصدق (سال 1330) بود . در این نهضت  مردم چون نهضت مشروطیت به رهبری روحانیت (آیت الله کاشانی) بپا خواستند و خواستار رهایی از سلطه انگلیسی ها و استقلال و اداره صنعت نفت به دست خود شدند ؛ در این مقطع هم انگلیسی ها با حیله و مکرهای همیشگی خود بین مردم و رهبران نهضت اختلاف انداختند و در نهایت با همکاری آمریکایی ها کودتای 28 مرداد 1332 براه افتاد و با سرنگون شدن دکتر مصدق این حرکت استقلال خواهانه هم با شکست تمام شد . حرکت های مبارزاتی متعددی برعلیه رژیم پهلوی انجام شد که همه آنها نیز با شکست مواجه شدند و تنها یک حرکت بزرگ و فراگیر با تکیه بر ایمان دینی و تعالیم اسلام بود به رهبری امام خمینی که سرانجام در سال 1357 به نتیجه رسید و با پیروزی خود به عمر رژیم پهلوی و اساس پادشاهی برای همیشه خاتمه داد . در سالهای حاکمیت پهلوی اساس جامعه ایرانی تغییرات گسترده ای یافت که همه این تغییرات با هدایت نهادهای وابسته با آمریکا و نظام سلطه گر جهانی بود . تاریخ را می توان بر اساس سنت موجود به صورت وقایع نگاری حکومت ها و دولت ها بیان کرد ، اما آنچه از وقایع نگاری مهمتر است بررسی تغییرات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در طول زمان است . با نگاهی به عقب در می یابیم که انگلیسی ها پس ازبه قدرت رساندن رضاخان پهلوی (سال 1304) که پیروزی سیاسی برایشان بحساب می آمد ، سراغ دین و اعتقادات و فرهنگ مردم ایران رفتند ، یعنی تغییر لباس ، حذف حجاب زنان ، حذف روحانیت و مدارس دینی ، حذف مراسم دینی ، تغییر معماری و شهرسازی ، تغییر سیستم اداری و آموزشی و تغییر مناسبات فردی و اجتماعی و .... 
اینکه عده ای از اقدامات رضا شاه در مدرن کردن ایران و تغییر سنت ها تعریف و دفاع می کنند به نظرمن یا ساده لوحی و جهالت است یا غرض ورزی و  عمدی . رضا خان پهلوی اساساً فاقد سواد و دانش کافی برای چنین اموری بود ، حالا چه در جهت فرهنگ و سنت ایرانی باشد و چه در جهت فرهنگ و شیوه زندگی غربی . سواد و دانش رضا خان فقط در حد و اندازه اسلحه و امور نظامی بود و این اشخاص دانش آموخته و شیفته مغرب زمین والبته با سواد بودند که او را هدایت می کردند . رضاخان پهلوی به علت قدرت طلبی و زورگویی که ازخصوصیات ذاتی اش بود مورد توجه اردشیر ریپورتر انگلیسی قرار می گیرد و او مدتها روی رضا خان کار می کند و به نظامیان انگلیسی معرفی می شود و مأمور انجام کودتا می گردد تا سلسله پادشاهی قاجار را که دیگر رنگ و رمقی نداشت و نمی توانست خواسته های انگلیسی ها را فراهم کند ، براندازد و خود زمام امور را به دست گیرد. آنهایی هم که تغییرات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن دوران را به عهده گرفتند کسانی دیگر بودند ، همچون اردشیر ریپورتر ، محمد علی فروغی ، تیمورتاش ، سید حسن تقی زاده ، متین دفتری ، رجبعلی منصور ، عین الملک پدر هویدا ، علی اصغر حکمت ، نصرت الدوله فیروز ، علی اکبر داور و اشخاص دیگر و رضا خان فقط نقش یک دستور دهنده زورگو و قدرتمند را داشت . وقتی هم که رضاخان به علت بی توجهی انگلیسی ها به برخی خواسته هایش به آلمانی ها رو آورد و مورد کمک و حمایت اقتصادی و صنعتی آنها قرار گرفت و بعد هم جنگ جهانی دوم بین آلمان با  انگلیس و آمریکا و شوروی به راه افتاد ، مورد خشم و غضب همانهایی قرار گرفت که به دست آنها روی کار آمده بود و از سلطنت برکنار شد و از کشور ایران هم اخراج شد !! بله رضاخان رفت اما میراث خود را به جا گذاشت ، به علت سرکوب شدید روحانیت و کمبود شدید جامعه از نظر رهبری دینی و نیز مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی و غیره که در اثر اشغال کشور توسط بیگانگان پیش آمده بود ، جریانات لائیک و غیردینی و غرب گرا در جامعه آن زمان راه فعالیت و نفوذ گسترده یافته بودند و بر نسل آن زمان تأثیرات عمیقی نهادند و انواع جریانات روشنفکری چپ و راست پدید آمدند . نسل آن زمان بتدریج از آموزه های دینی و الهی دور شد و به اندیشه های دنیا گرایی و مادیگرایی و لذت جویی کشیده شد و البته در این میان بخشی از جامعه مذهبی ایران و روحانیت نیز تلاش خود را کردند تا از این تأثیرات دور بمانند و ریشه اعتقاد به خدا و دین را در مردم زنده نگه دارند و همین بخش از جامعه بعدها راه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی را پیمودند . چند روز پیش (چهار شنبه 21 تیرماه 96) روز عفاف و حجاب بود و به همین مناسبت مراسمی نیز در شهرهای مختلف برگزار شد و 82 سال پیش در چنین روزی فرمان کشف حجاب بانوان توسط رضا خان پهلوی صادر شد (1314 شمسی) . اصل مطلب جالب و قابل توجه است ؛ هشتاد و اندی سال پیش اساساً مسئله ای به نام حجاب بانوان مطرح نبود که اکنون اینقدر موضوع بحث و جدال های گوناگون است . بانوان و دختران مسلمان ایران (و سایر کشورها و ملت های مسلمان) حجاب و پوشش در مقابل مردان نامحرم را امری بدیهی و طبیعی می دانستند و هرگز حاضر به برداشتن چادر و حجاب خود در مقابل نامحرمان نبودند و این اعتقادی درونی و باوری قلبی بود و هیچ زور و اجباری هم در کار نبود . تصاویری که از دوران قاجار وجود دارد و نیز از دورانهای قبلی نشان می دهد که چادر و روبند پوشش رایج بانوان در بیرون از منزل بود . آنگاه انگلیسی ها توسط تربیت یافتگان خود به بانوان و دختران آن زمان به صورت دستوری و اجباری گفتند که باید چادرها و حجابتان را بردارید و مثلاً همراه و همگام با  مردان در کارهای اجتماعی و کشوری مشارکت نمایید . این در واقع یک فریب و دروغ وقیحانه بود ، چرا که اگر بنا بر مشارکت زنان در امور جامعه بود که این با حفظ حجاب و چادر هم امکان پذیر بود (همانطور که در انقلاب اسلامی دیدیم) ، اگر برداشتن حجاب برای مشارکت در امور جامعه بود و مثلاً بنابر پوشیدن لباس های معمولی و ساده بود ، پس اینهمه تبلیغات برای مد و لباس های رنگارنگ و جلب توجه کننده از آن زمان تا کنون و رواج بی عفتی و برهنگی در عرصه های مختلف هنری و تبلیغاتی و تجارتی و غیره برای چه بود ؟ آیا آنهم برای مشارکت در امور جامعه بود ؟!! آیا اختلاط و معاشرت بی رویه زنان و مردان و دختران و پسران در محیط های مختلف اجتماعی که چه بسا باعث اختلافات و درگیریهای داخل خانواده ها شده و بسیاری خانواده ها را  متزلزل یا متلاشی کرده و اکنون هم ادامه دارد بخصوص با  ورود فضای مجازی به حریم زندگی مردم ، چه نتیجه یا هدفی را دنبال می کند ؟ قطعاً که ربطی به مشارکت زنان و مردان در امور جامعه ندارد و در حقیقت بی حرمتی و توهین به کرامت و ارزش زنان است. چرا باید از سالها پیش در دوران پهلوی تا بعد از پیروزی انقلاب و تا زمان حاضر بحث بودن یا نبودن حجاب بانوان به عنوان یک مسئله بزرگ مطرح باشد ؟ هجوم دشمن به باورهای دینی مردم از جمله حجاب و عفاف باید به حدی رسد که در یک روز معین گردهمایی های بزرگ مردمی برپا شود . اینجا دیگر اصل مسئله تقابل اعتقاد و بی اعتقادی به خدا و دین و آخرت در کار است . اگر باور به اطاعت از خدا و حسابرسی در آخرت مطرح باشد که دیگر موضوع حجاب یک امر بدیهی و فطری است و نیاز به بحث و جدال و سخنرانی و سمینار و غیره ندارد ، اگر هم دنیا خواهی و لذت جویی و اطاعت از نفس خود مطرح باشد که با صدها توجیه علمی هم نمی توان مخالفان حجاب را قانع کرد. اشتباهی است که برخی متدینین و اهل علم می کنند و آن اینکه  تلاش می کنند تا احکام اسلام را با علم مادی و دنیایی توجیه و تفسیر کنند ، مسئله اصلی در تفاوت خدا باوری و حق طلبی با دنیا دوستی و خودخواهی و نفس پرستی است . در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبلیغ و رواج بی حجابی و حتی نیمه برهنگی یکی از راههای مخالفت و مبارزه علیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و خود شاهد بودم اشخاصی (مرد و زن) از قشرهای ناراضی از انقلاب و دوستدار دنیای غرب که علاقه ای به توجه به دین و خدا و آخرت  نداشتند همواره از موضوع حجاب اسلامی ناراضی و ناراحت بودند و همراه با محافل غربی و اروپایی در حرف و عمل نشان می دادند ؛ در اینجا بی حجابی تنها یک بی توجهی یا کم توجهی یا سلیقه شخصی نیست ، بلکه اعلام مخالفت با دین و خدا و رسول است و پیروی از نفس اماره و در حوزه سیاسی اعلام مخالفت با انقلاب اسلامی و ارزشهای آن و نظام جمهوری اسلامی که می توان آن را اعلان جنگ تلقی کرد . البته نباید همه را یکسان دید و بسیاری از بانوان و دخترانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کردند و اکنون هم چنین است به دلیل ضعف بینش و ناآگاهی یا بی توجهی و سستی یا تحت تأثیر فشار تبلیغات قرار گرفتن است و قشرهای مختلف مردم در این موضوع یکسان نیستند . گروه اخیر در واقع جزء مستضعفین فکری و ذهنی هستند و وظیفه همه مسلمانان بخصوص اهل علم و سخن و قلم است که با روشنگری و بصیرت افزایی به بخشی از بانوان و دختران جامعه که در این گروه هستند کمک و یاری کنند . عوامل دیگری هم هستند که نقش اساسی در این مسئله دارند که مهمترین آنها طراحان و تبلیغ کنندگان و تولید کنندگان مد و لباس و وارد کنندگان و فروشندگان لوازم آرایش و کالاهای مصرفی هستند که حجب و حیای جامعه را مورد حمله قرار داده اند و بی حجابی و بی عفتی را ترویج می کنند ، همینطور رسانه های مجازی و شبکه های ماهواره ای. اکنون هم در بعضی جوامع غیر مسلمان که اهل دنیا هم هستند و کاری به خدا و آخرت ندارند ، به این نتیجه رسیده اند که پوشیدگی باعث حفاظت در مقابل بسیاری خطرات و تهاجمات است حتی اگر باورهای دینی را هم در نظر نگیرند و البته دین هم برای حفظ انسان و سعادت و آسایش دنیا و آخرت است . خیلی عجیب است ، پوشش و حجاب امری طبیعی است و بی پوششی و بی حجابی امری غیر طبیعی و آنگاه  باید برای اثبات امری طبیعی اینهمه تلاش کرد که خیلی از مردم هم نمی پذیرند . در حقیقت همه گناهان اموری غیر طبیعی هستند که انسانهای منحرف بجای امور طبیعی ، آنها را انتخاب می کنند مثل قمار که طبق آیات قرآن حرام قطعی است و کسب درآمد از راه هیچ و بدون زحمت است و آنگاه در کشورهای غربی قمار هم رواج پیدا می کند و کازینوها به این کار گناه آلود اختصاص می یابند !!
به هر حال مسئله کشف حجاب رضاخانی یک موضوع تلخ تاریخی است که آثار آن تا دهها سال بر جامعه اسلامی ما باقی ماند . در زمان دستور کشف حجاب جمعی از مردم مشهد به رهبری روحانیت آن زمان به این موضوع اعتراض کردند و در مسجد گوهرشاد تجمع کردند و بست نشستند که مأموران و سربازان رضاخان با خشونت تمام به آنها حمله کرده و جمع زیادی را کشته و مجروح کردند و مردم را به شهادت رساندند و روحانیت را به زندان انداختند که چهره شاخص مبارز آن زمان مرحوم بهلول بود. در آن زمان بانوان و دختران نمی توانستند از خانه بیرون آیند و اگر هم با چادر بیرون می آمدند مورد حمله مأموران شهربانی (پاسبانان ) قرار می گرفتند و مرحوم آیت الله طالقانی هم یک بار در بازار تهران شاهد حمله یک پاسبان به زنی محجبه بود که تحمل نکرد و با آن پاسبان درگیر شد و در نتیجه دستگیر و به زندان شهربانی برده شد . در رژیم پهلوی به مدت پنجاه و چند سال تلاش شد تا از راههای مختلف همچون موسیقی ، سینما ، تلویزیون ، مجلات ، مؤسسات فرهنگی و آموزشی  و ... روش زندگی به شیوه تبلیغ شده توسط غربی ها به اذهان مردم وارد و نهادینه شود و از مهمترین جنبه های آن نیز برداشتن حجاب و پوشش بانوان و دختران و برداشتن حریم و حد و مرز بین زنان و مردان و رواج اختلاط و دوستی های گناه آلود همراه با ترویج خوردن مشروبات الکلی و ... بود . رژیم پهلوی تأثیرات گسترده ای بر فرهنگ و دیانت و ادب و علم و اقتصاد جامعه ایرانی گذاشت ، از جمله تلقین خود کم بینی و خود هیچ بینی و بیگانه دوستی که گویا هرچه عقب ماندگی است مربوط به ایرانی بودن و مسلمان بودن است و هرچه افتخار و پیشرفت است مربوط به غربی بودن و اروپایی بودن و بخصوص انگلوساکسون ها . علاقه به مهاجرت به کشورهای غربی بخصوص آمریکا و به دور ریختن هویت ایرانی ـ اسلامی از پدیده هایی بود که از زمان پهلوی شروع شد و متأسفانه اکنون هم ادامه دارد. اینکه برخی مردم از مسلمان بودن و اعتقادات دینی خود احساس نفرت و بیزاری کنند و نماز خواندن و روزه گرفتن و دیگر اعمال و واجبات دینی را کنار گذارند و حتی از زبان فارسی خود هم خجالت بکشند و سعی کنند کلمات انگلیسی و فرانسه را بکار برند تا مورد تحسین و تشویق قرار گیرند ، پدیده زشت و شومی بود که در دوران پهلوی بوجود آمد و با کمال تأسف هنوز هم در برخی افراد از قشرهای روشنفکر و دانش آموخته و غیر آنان وجود دارد .  با توجه به طولانی شدن مطلب ادامه بحث را به مقاله بعد موکول می کنم . 
والسلام علی من اتّبع الهدی ـ 25 تیرماه 1396
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 25 شهریور 1396 09:42 ق.ظ
Hmm is anyone else experiencing problems with
the pictures on this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.
Any responses would be greatly appreciated.
سه شنبه 17 مرداد 1396 10:31 ق.ظ
Nice blog here! Also your website loads up very fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as fast as yours lol
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:03 ب.ظ
I read this post fully concerning the difference of most recent and
earlier technologies, it's awesome article.
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:36 ق.ظ
Hello colleagues, its fantastic piece of writing regarding educationand fully defined, keep it
up all the time.
یکشنبه 8 مرداد 1396 04:38 ق.ظ
My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of
your post's to be what precisely I'm looking
for. can you offer guest writers to write content available for
you? I wouldn't mind producing a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here.
Again, awesome weblog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :